Kiinteistökehityshankkeet ja yhteistyö

Minervan ja kunnan välinen sopimuksellinen yhteistyö voi liittyä kiinteistökehityksen tehtäviin, kiinteistöjen rakennuttamiseen ja kiinteistöomistukseen sekä kiinteistöjen vuokraamiseen kunnalle. Minerva tarjoaa kunnalle usein myös kiinteistöjen rahoituksen Minervan hallinnoiman kiinteistöpääomarahaston kautta. Lähtökohtaisesti Minervan pääomarahasto omistaa rakennutettavat uudiskohteet, mutta kunnan omistamien kiinteistöjen hankinta ja vuokraus kunnalle tai palveluntuottajalle on myös mahdollista.

Rakennutettavat kiinteistöt voivat sijaita kunnan omistamalla maalla tai yksityisellä tontilla. Minerva voi myös osallistua kunnan järjestämään asumispalveluiden kilpailutukseen paikallisen tai valtakunnallisen palvelutuottajan kanssa.

Lisätietoja kuntayhteistyöstä antavat:

Minerva Hoivakiinteistöt, toimitusjohtaja Teemu Väänänen

Lisätietoa yhtiöstä:

Minerva arvot
Minervan henkilöstö ja hallinto
Yritys lyhyesti

 
Siirry sivun alkuun