Palveluasumisen tarvekartoitus ja neuvonanto

Minervan asiantuntijat auttavat kunnan tai kaupungin peruspalveluista vastaavaa johtoa ja asiantuntijoita seuraavilla osa-alueilla:

  1. Asumispalvelukysynnän alueellinen arviointi perustuen alueellisiin väestöennusteisiin ja kunnan nykyiseen palvelurakenteeseen sekä palvelustrategiaan
  2. Vaihtoehtoisten palvelumallien (palveluasunnot/palvelukodit/kotipalvelut) taloudellinen ja laadullinen arviointi yhdessä kunnan edustajien kanssa
  3. Alustavien kiinteistökehitysvaihtoehtojen suunnittelu ja vertailu kunnan edustajien kanssa

Minervan palvelut liittyvät vain palvelukysynnän ennustamiseen ja mallintamiseen sekä kiinteistövaihtoehtojen teknistaloudelliseen arviointiin. Yhteistyössä toimittaessa eri palveluvaihtoehtojen vertailu sekä palvelustrategian laadinta kuuluvat aina kunnan päättäjien ja asiantuntijoiden tehtäväalueeseen.

Minerva on kehittänyt kuntayhteistyötä varten valtakunnalliseen väestötietokantaan perustuvan alueellisen ennustemallin. Ennustemalli perustuu viimeisimpään alueelliseen väestöennusteeseen. Mallin pohjalta voi tehdä jopa vuoteen 2060 ulottuvia kysyntäennusteita. Mallin perusteella tehtävä neuvonantotyö on kunnalle maksutonta.

Lisäksi Minerva on selvittänyt kunnille mm. kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain uudistusten vaikutuksia kuntien talouteen.

 
Siirry sivun alkuun